Student achter laptop

Bewezen leerstrategieën inzetten bij blended learning

Zes ultieme, bewezen, goed werkende leerstrategieën combineren met ICT tools? De ruimte voor deze workshop zat bomvol. De vraag naar ‘wat echt werkt’ is steeds groter en de workshopleiders gaven aan dat deze zes leerstrategieën vaak niet worden benoemd in boeken voor bijvoorbeeld de lerarenopleiding (in Amerika). Toen we ze alle zes gepresenteerd kregen, begrepen we ook waarom, het zijn leerstrategieën die over het algemeen wel bekend zijn en ingezet worden. Maar doen we dat bewust? En maken we bewust koppelingen met ICT tools? Ik denk het niet altijd. Dat maakte deze workshop niet een ‘open deur’ maar meer een bewustwording van dat wat we al doen en hoe we dat nog slimmer kunnen doen.

De oproep die de workshopleiders deden was dan ook om aan de hand van ‘de zes’ te gaan kijken welke werkvorm of ICT tool het beste erbij past, om dit vervolgens in te zetten in het onderwijs. Dus niet zomaar wat doen, maar bewust keuzes maken op basis van je doel en de bijpassende leerstrategie.

Die zes leerstrategieën kwamen overigens niet uit de lucht vallen, maar zijn afkomstig van het Amerikaanse ‘The Learning Scientists‘. Maar vrij – kort en bondig – vertaald kom ik tot onderstaand (veel al bekend) rijtje:

  1. Geef concrete voorbeelden (verzamel deze voorbeelden en koppel ze aan theorie) 
  2. Combineer woorden en beeld (zoek ondersteunende afbeeldingen bij tekst, leg afbeeldingen uit in eigen woorden, en probeer zaken visueel weer te geven in presentaties bijvoorbeeld) 
  3. Leg zaken uit (stel ook vragen, maak connecties tussen verschillende onderwerpen, probeer onderwerpen uit je eigen geheugen te koppelen) 
  4. Afwisselen tussen verschillende onderwerpen (afwisseling tijdens het leren is effectief, verander de volgorde, maak verbinding met eerder opgedane kennis) 
  5. Test jezelf (check of je voldoende weet, bedenk actief wat het antwoord is op een vraag) 
  6. Neem de tijd om te leren (verdeel het leren over een geruime tijd, bekijk het en herhaal, vernieuw oudere informatie)