Gloeilamp

De m/wenselijke maat van ICT

De mens blijft in onze samenleving centraal staan volgens Joke Hermsen. Zij spreekt hierover tijdens de opening van Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT. Hoe gedragen wij ons ten aanzien van technologie, hoe beïnvloedt het ons onderwijs en ons privé leven? Ze wil graag de menselijke maat bewaken, maar wat is dat? De eigenschappen: verlangen naar verbondenheid en nieuwsgierigheid zijn de eigenschappen waarmee we geboren worden. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat we de menselijke maat houden.

Nieuwsgierigheid en verwondering zorgt voor ontdekking. Het spelende kind, wat op school mag! Iets wat Gert Biesta ook noemt als functie van het onderwijs, onderschrijft Joke ook. Uit onderzoek blijkt dat ICT nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Joke roept dan ook op dat we de tijd moeten nemen om hier goed over na te denken. Dat we de tijd moeten nemen voor een ‘techno time-out‘.

We moeten meer nadenken of het ICT gebruik wenselijk is en welke maat wenselijk is! Ze pleit voor de ‘old school‘ benadering, met les, van de docent. Iets wat Luc Stevens ook onderschrijft, het onderwijs is vooral een spel tussen docent en leerling. Dat is wat de kwaliteit van het onderwijs bepaald. ‘Kwaliteit van onderwijs werk laat zich primair bepalen door de interacties tussen leraar en leerling. Het is een voorwaarde voor onderwijsresultaten.’ aldus Stevens.

ICT moet dan ook niet leidend zijn, het is slechts een middel om een doel te bereiken. Laten we met elkaar zo nu en dan een ’techno time-out’ nemen en mediawijze beslissingen nemen.