two white message balloons

De spraakverwarring rondom microcredentials, skills en badges

Eerder schreef ik al over wat microcredentials zouden kunnen toevoegen aan het mbo. Maar wat ik de afgelopen weken merk is dat er allerlei beelden, verhalen en ideeën spelen over wat microcredentials zouden kunnen zijn. Dat geeft natuurlijk niks, maar het zorgt wel voor spraakverwarring in gesprekken die we voeren. Ik zal niet pretenderen dat ik het bij het rechte eind heb, maar ik zal wel proberen om er iets van verschil in aan te brengen, om het gesprek hopelijk verder te scherpen.

Badge als digitaal certificaat

We kennen badges vaak vanuit computerspelletjes. Voor het behalen van een bepaald leven of het verslaan van een tegenstander krijg je een mooi embleem. Vroeger op de basisschool kreeg ik ook al badges, alleen waren het toen fysieke stickers – in mijn schrijfboekje, als ik een bepaalde letter had geoefend en deze zonder hulplijnen kon reproduceren. Daarom spreek ik persoonlijk nog wel eens over stickers, maar dat doet geen recht aan de mogelijkheden van badges tegenwoordig. Een badge bevat namelijk vaak meer informatie die bekeken kan worden door op zo’n badge te klikken. Bijvoorbeeld informatie over wat de badge inhoudt, waarom de badge is uitgegeven, door wie hij is uitgegeven en voor wie hij bestemd is. Daarmee is het eigenlijk hetzelfde als een certificaat. Alleen is een badge een digitale vorm daarvan: een digitaal certificaat. 

Het mooie van digitale bestanden is dat je deze als eigenaar gemakkelijk kunt inzien, beheren en delen. Dat werkt dus met badges net zo: deze kun je gemakkelijk benutten als eigenaar bij het aantonen van wat je kunt of hebt behaald. Dat kan handig zijn bij het starten van een opleiding of bij het solliciteren naar werk. Je kunt namelijk met badges aantonen welke vaardigheden je hebt of welke kennis je bezit. 

Vaardigheden en kennis

Wanneer je als persoon bepaalde kennis en vaardigheden je eigen hebt gemaakt en deze kunt aantonen, kreeg je vroeger een sticker (zoals ik), of een aantekening in een rapport met resultaten. Tegenwoordig spreken we van skills en krijg je vaak een badge nadat je daarin iets hebt laten zien wat van waarde is. Zowel scholen als bedrijven kunnen deze badges uitreiken zonder dat daar (nu nog) strikte voorwaarden onder liggen – of we daarin een gemeenschappelijke taal hebben. Daar wordt wel hard aan gewerkt op allerlei verschillende tafels, maar vooralsnog is daar nog niet een eenduidige taal voor. Dat maakt het landschap rondom skills divers en interessant, waarin volop beweging te zien is. De badges die worden uitgegeven hiervoor zijn ook divers en volop in ontwikkeling. 

Deze badges (maar ook andere uitingen van badges) worden weleens microcredentials genoemd, omdat het ‘kleine-bewijzen’ zijn van iets. Hierbij is dan sprake van de letterlijke vertaling van het woord ‘micro-credential’. Een prima vertaling natuurlijk. Echter ontstaat daar voor mij de spraakverwarring met microcredentials zoals de Europese Unie die heeft bedoeld. 

Microcredentials

Op 16 juni 2022 heeft de Raad van de Europese Unie een aanbeveling betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt aangenomen. De aanbeveling heeft als doel de ontwikkeling, uitvoering en erkenning van microcredentials in verschillende instellingen, bedrijven en sectoren en over de grenzen heen te ondersteunen. 

Microcredentials certificeren de leerresultaten van kleine leerervaringen, zoals een korte cursus of opleiding. Het is een flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling (bron). In de aanbeveling wordt de volgende definitie gegeven:

Microcredential: het bewijs van de leerresultaten die een lerende heeft behaald na een klein leervolume. Deze leerresultaten zijn beoordeeld aan de hand van transparante en duidelijk omschreven criteria. Leerervaringen die leiden tot microcredentials zijn bedoeld om de lerende te voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die beantwoorden aan maatschappelijke, persoonlijke, culturele of arbeidsmarktbehoeften. Microcredentials zijn eigendom van de lerende, kunnen worden gedeeld en zijn meeneembaar. Zij kunnen op zichzelf staan of tot bredere credentials worden gecombineerd. Zij worden ondersteund door kwaliteitsborging volgens overeengekomen normen in de betrokken sector of het betrokken activiteitengebied.

Met deze definitie is een microcredential voor mij méér dan het aantonen van enkel vaardigheden en kennis. Er ligt namelijk ook een korte cursus of opleiding onder, met duidelijke leerresultaten op gebied van kennis, vaardigheden en competenties. Ook moeten er duidelijke kwaliteitsregels zijn afgesproken en worden toegepast. Kortom, er komt nogal wat bij kijken voordat je een microcredential kunt uitgeven. 

Wat is er gemeenschappelijk?

Of het nu gaat om skills, microcredentials of andere geschikte eenheden – je kunt ze allemaal als digitaal certificaat, of badge uitgeven als je wilt. Daarin heb je ook weer verschillende mogelijkheden, met verschillende voor- en nadelen. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de dienst Edubadges van SURF waar mbo, hbo en wo instellingen edubadges kunnen uitgeven aan lerenden. In het mbo worden via deze dienst bijvoorbeeld badges uitgegeven die te maken hebben met de eerdergenoemde skills. In het hbo en wo worden via deze dienst ook badges uitgegeven die als microcredential zijn bestempeld vanuit de pilot microcredentials

Wat is het verschil voor mij?

Voor mij zit het verschil in het onderliggende kader en concept. Microcredentials in het hbo en wo hebben een duidelijk kwaliteitskader die door de bijbehorende sectorverenigingen is onderschreven. Daarmee hebben ze een duidelijke waarde voor de lerende, de scholen en de arbeidsmarkt. Voor het mbo zijn we hier ook volop mee bezig om in gezamenlijkheid verder vorm te geven aan deze ontwikkeling. 

Voor skills wordt er ook hard gewerkt aan duidelijke taal, kaders en onderleggers om die waarde te versterken, maar is dit (nu nog) niet gekoppeld aan een korte cursus of opleiding (zoals bij microcredentials wel de inzet is). Dat maakt dat skills voor mij iets anders zijn dan microcredentials

Daarnaast kun je als instelling ook badges uitgeven die vooral van waarde zijn binnen de eigen instelling of samenwerkende partners. Denk daarbij aan badges na het afronden van een bepaald onderdeel binnen een opleiding of het afronden van een project. 

Allemaal kleine bewijzen

Het kunnen dus allemaal badges zijn, maar wel verschillend van vorm en betekenis. Wellicht noemen we straks alle kleinere eenheden toch microcredentials, omdat het woord feitelijk vertaald kan worden naar ‘kleine-bewijzen’, maar hopelijk is het dan wel duidelijk vanuit vorm en betekenis wat de achterliggende waarde is.


Reacties

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.