Groep werkend met laptops

Het ontstaan van een multi­disciplinair netwerk

Bij het Friesland College waren verschillende groepen actief met het thema ‘docentprofessionalisering’. Maar doordat ze verdeeld waren over diverse afdelingen en directeuren, was dit niet zichtbaar en soms verwarrend voor mensen. Een collega die in meerdere teams zat, stelde voor om eens met al die verschillende groepen bij elkaar te gaan zitten en te zien of het beter kon. Zo zette het Friesland College de eerste stap naar een multidisciplinair netwerk Professionalisering.

Ashwin Brouwer vertelt dat de collega’s zonder opdracht zijn gestart. “We gingen met elkaar in gesprek vanuit de overtuiging dat we samen meer zouden kunnen bereiken. We begonnen met een klein groepje, maar al snel zaten we met achttien personen om tafel. Ieder met een eigen beeld van docentprofessionalisering. Na de vorming was het daarom eerst van belang om te komen tot een gedeelde visie. In een brainstorm kwamen we uit op tien kernelementen. Deze hebben we in een klein, maar wederom multidisciplinair groepje in een aantal rondes uitgewerkt en bijgeschaafd. Het eindresultaat hebben we voorgelegd aan de oorspronkelijke groep.”

Waardevolle vragen

Daar begon het proces van schaven opnieuw, vervolgt Ashwin. “Om ons scherp te houden, vroeg ik toen: ‘Zijn deze wijzigingen fundamenteel?’ Dat bleek een waardevolle vraag. Eigenlijk stond de kern er gewoon al. Een belangrijke les voor ons. Je hebt iemand nodig die op een gegeven moment een punt kan zetten.” “Een andere belangrijke vraag was: is dit nou de groep, missen we nog iemand of kunnen er ook mensen uit? Toen bleek dat we prima met de helft van de mensen toe konden. Dit soort ijkmomenten zijn heel belangrijk gebleken voor het succes van ons proces. Nu checken we meermaals per jaar of we nog wel de juiste dingen doen en ook met de juiste mensen.”

“Een netwerk had de voorkeur boven de oprichting van een apart orgaan, zoals een academie. Die zou formeel onder één leidinggevende vallen, terwijl we als netwerk juist flexibel door de organisatie bewegen. En zo denken we niet vanuit één afdeling, maar juist vanuit de hele organisatie.”

Veel vertrouwen

De groep bestaat nu uit collega’s die een professionaliserings- of onderzoeksactiviteit in portefeuille hebben én bijbehorend budget. Ashwin: “Maar vooral belangrijk voor het succes blijkt dat ze allemaal al langere tijd in de organisatie werken, waardoor ze een sterk netwerk hebben. Vooral in de groep die ze vertegenwoordigen. Ze genieten veel vertrouwen, zowel op de werkvloer als bij de leiding. Bovendien passen alle onderwerpen die we oppakken binnen de doelstellingen van de kwaliteitsagenda. Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn gebleken om zaken voor elkaar te krijgen, of het nu om de uitvoering gaat of om de acceptatie en implementatie van ideeën.” De beweging is echt van onderop ontstaan, zegt Ashwin. “De volgende stap is het gesprek met leidinggevenden. Deze volgorde is bewust gekozen. Hierdoor staat er inmiddels een stevig netwerk dat daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgt in de organisatie. We komen dus niet zomaar met een idee of plan en vragen geld. Nee, we laten hiermee zien dat waar we in geloven, ook werkt. We dóén het al. Dat helpt ook in het gesprek met de leidinggevenden. We willen samen verder komen. Docentprofessionalisering is immers een gezamenlijke opdracht. Alleen hebben wij nu de lead genomen.”

In de sector bestaan tal van voorbeelden waarbij succesvol wordt gewerkt aan professionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid. Het thema Docentondersteuning heeft waardevolle voorbeelden onderzocht en de informatie verwerkt tot een kookboek met ‘recepten’. Ben je geïnteresseerd in een van de voorbeelden? Bestudeer dan de succesfactoren en bespreek binnen je school hoe je de onderdelen kunt implementeren. Zoals je nog geen chef-kok bent nadat je alle recepten uit één kookboek hebt gemaakt, kom je ook niet automatisch tot effectieve docentprofessionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid door alle voorbeelden over te nemen. De recepten zijn bedoeld om je te inspireren en om bij de betreffende instelling meer informatie op te halen. Vanuit het recept word je verwezen naar achterliggende informatie. Die kun je gebruiken en vertalen naar het beleid van je eigen mbo-instelling. Dit interview is afkomstig uit dat kookboek.