Groep werkend met laptops

Mediawijsheid lesprogramma

Mediawijsheid in het mbo is een lesprogramma gebouwd op de mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net. Het programma is speciaal geschreven voor het middelbaar beroepsonderwijs, met actieve en reflectieve opdrachten om zowel begrip, gebruik, communicatie en strategie te bevorderen rondom mediawijsheid.

Dit lesprogramma is opgebouwd uit 20 losse opdrachten, verdeeld over zes thema’s met een eindopdracht. Alle opdrachten kunnen in volgorde klassikaal (werkend in groepen van 4-5 personen) worden behandeld of er kan een selectie gemaakt worden van opdrachten. Daarnaast is zelfstudie ook mogelijk met behulp van de gerichte vragen en beschikbare online bronnen. Ook kan de docent ervoor kiezen om de bronnen klassikaal toe te lichten.

Online

Opdracht 1: Bespreek in je groep de volgende vragen. Presenteer daarna de uitkomsten aan de klas.

 1. Wie ben jij online?
 2. Hoe wil jij online gekend worden?
 3. Hoe kun je het beste online zoeken?
 4. Hoe communiceer je online met anderen?
 5. Wat vind jij echt leuk online?
 6. Wat vind jij echt niet leuk online?

Opdracht 2: Bekijk deze video op Youtube. Beantwoord daarna de volgende vragen voor jezelf, de antwoorden bespreek je in de klas.

 1. Wat zijn sociale media?
 2. Wat doe jij met sociale media in jouw leven?
 3. Wat is de invloed van sociale media in jouw omgeving?

Opdracht 3: Bekijk eerst deze website over online privacy. Stel dan de onderstaande drie vragen aan een klasgenoot, wissel daarna van rol. Presenteer de uitkomsten van elkaar aan de klas.

 1. Hoe ga jij om met jouw privacy online?
 2. Hoe regel jij jouw veiligheid online?
 3. Hoe controleer jij de waarheid online?

Opdracht 4: Beantwoord deze twee laatste vragen voor jezelf. Bespreek de uitkomsten in de klas.

 1. Wat ga je vanaf nu veranderen?
 2. Waar blijf je trouw aan?
Ontevreden met je Google resultaat? Ontgoogle jezelf!
Bekijk deze instructiefilmpjes om te surfen in privacy.
Wil je van je accounts af? Ga dan naar deze site.

Samenwerken

Opdracht 5: Bespreek deze drie vragen in je groep en presenteer de conclusies ervan aan de klas met behulp van een duidelijk en persoonlijk voorbeeld.

 1. Hoe werk jij nu online samen met anderen?
 2. Wanneer had je succes met (online) samenwerken?
 3. Wanneer had je geen succes met (online) samenwerken?

Opdracht 6: Onderzoek in je groep deze vragen en presenteer de uitkomsten hiervan aan de klas.

 1. Wat zijn drie voor- en drie nadelen van cloud opslag?
 2. Hoe kun je samenwerken via sociale media?
 3. Wat zijn de voordelen van online samenwerken?
 4. Wat zijn de nadelen van online samenwerken?

Opdracht 7: Beantwoord deze laatste vragen voor jezelf. Bespreek de uitkomsten in de klas.

 1. Welke manier van online samenwerken past het beste bij jou?
 2. Hoe ga je dit gebruiken?
 3. Waar ga je vooral op letten tijdens het (online) samenwerken?
 4. Wat heb jij van anderen nodig om te kunnen samenwerken?
 5. Heb je zelf nog een andere manier van online samenwerken?
Maak gratis gebruik van Word, PowerPoint, Excel en OneNote met Office 365.
Zorg voor een duidelijke planning en taakverdeling met Trello.

Presenteren

Opdracht 8: Bespreek deze vragen in je groep en presenteer de conclusies ervan over aan de klas.

 1. Wat vind jij van presenteren?
 2. Wat was jouw beste presentatie tot nu toe en wat was daar zo goed aan, noem drie punten?
 3. Waar moet een goede presentatie aan voldoen, noem vijf punten?
 4. Wat mag er niet in een goede presentatie zitten / gebeuren, noem vijf punten?
 5. Geef een duidelijk voorbeeld van een goede en slechte online presentatie van een persoon, bedrijf of merk.

Opdracht 9: Onderzoek in je groep deze vragen. Presenteer de uitkomsten hiervan aan de klas.

 1. Wat is het verschil tussen een Prezi en een PowerPoint?
 2. Wat kun je met de tools Slid.es en Swipe?
 3. Hoe maak je een video presentatie met Youtube?
 4. Wat is een Sway en wanneer kun je deze het beste gebruiken?
 5. Wat kun je doen met Popplet en Canva?

Opdracht 10: Beantwoord deze laatste vragen voor jezelf en zet dit in een presentatie. Kies hiervoor een presentatie tool uit opdracht 9 en laat dit zien aan de klas.

 1. Welke online presentatie tool heeft jouw voorkeur?
 2. Waarom kies je voor dit middel?
 3. Wat zijn de drie voordelen van het gekozen middel?
 4. Wat zijn de drie nadelen van het gekozen middel?
 5. Wanneer ga je het gekozen middel (weer) gebruiken?
 6. Hoe ga je het dan inzetten?
Maak een gratis Prezi account met je school e-mail adres.
Bekijk meer presentatie tools en handleidingen op deze site.

Netwerken

Opdracht 11: Beantwoord de vragen individueel en deel het daarna met de klas.

 1. Maak een tekening van jouw netwerk op dit moment.
 2. Wat doe jij nu aan online en offline netwerken?
 3. Hoe kun je je netwerk vergroten?
 4. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
 5. Wat voeg jij toe aan je netwerk, noem drie dingen?

Opdracht 12: Onderzoek in je groep deze vragen. Bespreek met elkaar de vragen en presenteer de uitkomsten hiervan aan de klas.

 1. Wat kun je doen met LinkedIn?
 2. Wat is het verschil tussen Facebook en LinkedIn?
 3. Wanneer zet je Facebook in om te netwerken?
 4. Wanneer zet je LinkedIn in om te netwerken?
 5. Welke stappen moet jij zetten om je online netwerk te vergroten?
 6. Wat kan een LinkedIn profiel opleveren?

Opdracht 13: Beantwoord deze laatste vragen voor jezelf. Wissel daarna de antwoorden uit in de klas.

 1. Wat ga jij vanaf nu (anders) doen met (online) netwerken?
 2. Wat wil jij bereiken met je netwerk?
 3. Wat ga jij toevoegen aan je netwerk?
Bekijk deze tips om je LinkedIn profiel nog beter te maken.

Zakelijk

Opdracht 14: Bespreek deze vragen in je groep en presenteer de conclusies ervan aan de klas.

 1. Wat is het verschil tussen privé en zakelijk online zijn?
 2. Wat is een goed voorbeeld van zakelijk gebruik van sociale media?
 3. Wat is een onhandig voorbeeld van zakelijk gebruik van sociale media?
 4. Wat moeten bedrijven zien als ze jouw naam googlen?
 5. Wat kun je doen aan een online bedrijfsimago?

Opdracht 15: Onderzoek in je groep deze vragen. Bespreek met elkaar de vragen en presenteer een zakelijk advies aan de klas.

 1. Op welke manier kun je sociale media gebruiken voor marketingdoeleinden?
 2. Hoe leg je zakelijke contacten via sociale media?
 3. Op welke manier kun je jezelf als persoon in de markt zetten via sociale media?

Opdracht 16: Beantwoord deze twee laatste vragen voor jezelf en bespreek de uitkomsten in de klas.

 1. Hoe ben jij zakelijk online?
 2. Wat doe jij zakelijk anders dan privé online?
 3. Wat kun je als bedrijf doen met sociale media?
 4. Hoe kun je het beste online ondernemen?
Presenteer cijfers, grafieken en statistieken op een leuke manier met Infogr.am en Easelly.
Maak een bedrijfswebsite met WixWordPress of Weebly.
Maak snel logo’s voor social media kanalen.

Media

Opdracht 17: Bekijk eerst deze video. Stel daarna deze 4 vragen aan een klasgenoot, wissel daarna van rol. Presenteer de uitkomsten samen aan de klas.

 1. Welke soorten media zijn er en hoe ga jij daarmee om?
 2. Hoeveel invloed hebben die media op jou persoonlijk?
 3. Hoeveel invloed hebben media tegenwoordig in de wereld?
 4. Hoe en welke invloed heb jij op de media?

Opdracht 18: Bekijk eerst deze pagina en beantwoord daarna de vragen individueel. De uitkomsten deel je met de klas.

 1. Welke online tools gebruik je nu al en waarvoor?
 2. Welke online tools wil je gaan gebruiken en waarvoor?
 3. Welke drie online tools zou jij aanraden aan anderen en waarom?
 4. Welke twee online tools zouden nog uitgevonden moeten worden?

Opdracht 19: Onderzoek in je groep deze vragen. Bespreek met elkaar de vragen en presenteer de uitkomsten hiervan aan de klas.

 1. Wat kun je met Pixlr?
 2. Wat kun je met Padlet?
 3. Wanneer zet je TodaysMeet in?
 4. Waarvoor gebruik je Mentimeter?
 5. Wat kun je met DuoLingo?

Opdracht 20: Beantwoord deze vragen voor jezelf. Bespreek de uitkomsten in de klas.

 1. Welke tools ga jij gebruiken tijdens je studie?
 2. Welk doel kun jij behalen met sociale media?
 3. Wat zou er vandaag in de media moeten komen?
 4. Hoe ziet de toekomst van de media in onze samenleving eruit?
Op deze site kun je allerlei handleidingen en video tutorials vinden voor tools.

Eindopdracht

Wat is jouw conclusie? In de verschillende thema’s heb je kennis gemaakt met de talloze mogelijkheden van sociale en nieuwe media. Je hebt geleerd dat je het naast privé ook kunt gebruiken tijdens je studie en op een zakelijke manier! Pitch met behulp van een online tool je persoonlijke, mediawijze eindconclusie voor de klas. Je kunt hiervoor ook gebruikmaken van de mediawijzer competenties.