Handen wijzend naar een laptopscherm.

Van ELO naar DLWO op het Friesland College

Net als veel scholen hadden wij een ELO, een elektronische leeromgeving waar van alles en nog wat in gedaan kon worden. Maar we zagen dat veel functionaliteiten niet gebruikt werden, of dat ontbrekende functionaliteiten juist gevraagd werden. Dat laatste kwam ook door onze onderwijsvisie, Praktijkgestuurd leren, die niet alleen iets anders vroeg van onze systemen, maar ook van onze collega’s en studenten. We hebben in 2015 dan ook verschillende sessies gehad met allerlei belanghebbenden om te onderzoeken wat we dan precies nodig hebben. Daarbij was de wens toen vooral dat het een relevante werk- en leeromgeving zou moeten zijn voor medewerkers en studenten. 

  • Relevant doordat er informatie getoond zou moeten worden die gekoppeld is aan de gebruiker. 
  • Relevant doordat het samenwerken makkelijker zou moeten worden en dat dat bovenal simpel moest zijn. 
  • Ook moest het overal, op ieder device kunnen werken.

Vooral dat laatste punt was op dat moment interessant omdat we al wel werkten met Office applicaties, maar nog niet alles in de cloud hadden staan. De keuze om volledig naar de cloud te gaan met Office 365 was dan ook snel gemaakt. Je kunt veel in Office 365, maar niet alles. We hadden namelijk ook applicaties voor bijvoorbeeld stage, studentadministratie en onderwijsinhoud. Omdat die applicaties voorzien in een behoefte wilden we kijken of we deze applicaties konden combineren met Office 365 applicaties. Middels single sign-on kun je dan veel aan de achterkant mogelijk maken, maar voor de gebruiker moest het een overzichtelijk geheel blijven. Daar ontstond de zoektocht naar een portaal dat alles aan elkaar knoopt en overzichtelijk, gepersonaliseerd toont. 

Introductie FCLive

In maart 2017 was het dan eindelijk zover, we presenteerden FCLive, de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) van het Friesland College in het Abe Lenstra Stadion. Het portaal toont naast FC-nieuws en interne berichten ook de e-mails van de gebruiker, de agenda, de SharePoint sites, OneDrive documenten en gaf snel toegang tot gekoppelde applicaties voor bijvoorbeeld presentie registratie en stagebegeleiding. Daarnaast hadden we mooie koppelingen gemaakt met Microsoft Classroom, waar de interactie tussen docenten en studenten zou gaan plaatsvinden. Ze konden berichten met elkaar delen, opdrachten laten inleveren en bestanden klaarzetten. 

Van Microsoft Classroom naar Microsoft Teams

In mei 2017, na de introductie van onze DLWO kregen we het eerste probleem voor onze kiezen. Microsoft trok de stekker uit Microsoft Classroom. Iets wat we net hadden geïntroduceerd als opvolger van onze ELO ging nu al ter ziele. Gelukkig kregen we wel wat eerder toegang tot de opvolger van Classroom en dat was Teams. Dus vlak voor en direct na de zomervakantie hebben we alles op alles gezet om collega’s mee te nemen in deze ‘vernieuwing’. Zo hebben we scholingsmodules gemaakt en iedere dag trainingen verzorgd op beide hoofdlocaties van onze school. Daarnaast hebben we het aanmaken van Teams volledig open gezet voor iedereen, zodat iedereen kon testen en proberen, zonder dat studenten als ‘proefkonijn’ worden ingezet. Er ontstonden dan ook heel wat test Teams in die tijd. Schooljaar 2017 – 2018 was dus een spannend schooljaar voor ons op gebied van ICT. Een nieuwe FCLive omgeving, veel nieuwe applicaties in de cloud en dan ook nog eens de invoering van Microsoft Teams. Gelukkig hebben we veel fantastische collega’s die hielpen met de implementatie van al deze nieuwigheden. En het werkte. Collega’s begonnen de voordelen te zien van deze nieuwe oplossingen en gaven ook feedback hoe het nog beter zou kunnen worden. 

Altijd in ontwikkeling

Al deze feedback van zowel collega’s als van studenten heeft ervoor gezorgd dat we tot op de dag van vandaag nog steeds FCLive verbeteren. Of dat nu gericht is op het portaal of op de DLWO als geheel. En dat doen we nu vanuit een visie op onderwijs & ICT die volledig ondersteunend is aan ons onderwijsconcept Praktijkgestuurd leren. En waar ik misschien nog wel het meest trots op ben is dat we dat doen in de gezamenlijkheid met collega’s van onderwijs, IT, communicatie, bedrijfsvoering en met studenten. Daarnaast spelen onze mediacoaches een grote rol in het helpen, ondersteunen en adviseren van collega’s uit het onderwijs en de ondersteuning om FCLive ten volle te benutten. 

Zijn we dan klaar? Nee, het is iedere keer weer scherp kijken waar we naartoe willen, wat helpt, wat opgelost moet worden en hoe we het beter kunnen doen. We blijven toch een school en daar is altijd wel iets te leren.