12 collega's van het Friesland College

12 collega’s over digitalisering

Sinds 2008 is het Friesland College actief bezig om modern beroepsonderwijs te verzorgen met behulp van digitalisering. Passend bij de ontwikkelingen van onze visie op onderwijs, praktijkgestuurd leren, was er een digitale omgeving nodig die het leren kon ondersteunen. Digitalisering is daarmee altijd gedreven vanuit onze visie op onderwijs en de wensen van docenten, studenten en de praktijk.

In 2013 is er gestart met het vormgeven van een nieuwe digitale omgeving passend bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Dat heeft drie jaar later geleid tot FCLive voor studenten en in 2017 ook voor medewerkers, waarbij er een digitale leer/werkomgeving is neergezet voor alle FC’ers om op school, in de praktijk en thuis te kunnen leren en werken.

In 2018 zijn we gestart met mediacoaches om de digitale vaardigheden van collega’s te versterken en bruggen te slaan tussen onderwijs en ICT. Dit programma loopt nog steeds en heeft er toe geleid dat medewerkers zich (steeds meer) bekwaam voelen om om te gaan met digitalisering in het werk en in het onderwijs. Ook is er een separate visie op onderwijs en ICT beschreven: ‘Regie over leren’, waarin vanuit een integrale blik wordt gewerkt aan verschillende thema’s zoals online onderwijs, AR, flexibilisering, professionalisering en informatisering/systeeminrichting.

De ambitie van het Friesland College is om het leren en werken te versterken met behulp van digitalisering en in deze uitgave vertellen 12 collega’s hoe zij dat doen.