Verschillende snelwegen

Studentmobiliteit in het mbo

Stel je voor dat je als lerende makkelijk een vak of een keuzedeel aan een andere onderwijsinstelling kunt volgen (in het mbo, hbo of wo) en dat de administratie hiervoor ook soepeltjes verloopt via een collectief aangelegde structuur. We weten dat hiervoor wensen leven binnen mbo-instellingen. Vanuit de transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs van Npuls gaan we daarom concreet aan de slag met het thema studentmobiliteit.

Op 22 november organiseren we een kleinschalige verkenningsbijeenkomst voor mbo-instellingen om ideeën die er zijn te verzamelen en te komen tot één of meerdere usecases voor studentmobiliteit in het mbo. Na deze eerste verkenning wordt het vervolgtraject verder vormgegeven. Daar kunnen dan nog meer mbo-instellingen bij aanhaken. 

Eerste ideeën

De eerste ideeën die bij onze hub zijn binnengekomen vanuit het mbo gaan onder andere over:

  • het mogelijk maken dat studenten keuzedelen binnen de mbo-instelling over eigen locaties heen kunnen kiezen, volgen en verzilveren;
  • het mogelijk maken dat studenten keuzedelen bij andere (samenwerkende) mbo-instellingen kunnen kiezen, volgen en verzilveren;
  • het mogelijk maken dat studenten (nader te bepalen) onderwijseenheden bij (samenwerkende) mbo/hbo-instellingen kunnen kiezen, volgen en verzilveren;
  • het mogelijk maken dat studenten (nader te bepalen) onderwijseenheden bij andere (samenwerkende) opleiders kunnen kiezen, volgen en verzilveren;
  • het mogelijk maken dat studenten in bijvoorbeeld België of Duitsland (nader te bepalen) onderwijseenheden bij (samenwerkende) instellingen kunnen kiezen, volgen en verzilveren.

Ongetwijfeld zullen er nog veel meer ideeën zijn en die gaan we tijdens deze verkenning (en het traject daarna) verder oppakken om uiteindelijk tot een aantal usecases te komen die voor het mbo interessant, kansrijk en toegevoegde waarde hebben. Daarna gebruiken we die usecases voor een technisch ontwerp en het vormgeven van pilots om ervaringen op te doen met studentmobiliteit in het mbo. Hierbij benutten we zeker ook de ervaringen die zijn opgedaan in het hbo en wo rondom studentmobiliteit.

Eerste verkenning

Er zijn 17 mbo-instellingen aangemeld voor de eerste verkenning op 22 november. Na deze eerste verkenning zullen we het vervolgtraject vormgeven en kun je ook deelnemen.

Foto door John Lockwood via Unsplash


Reacties

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.